تور مسافرتی
درمان هموروئيد
مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
تبلیغات متنی
گالری عکس
خرید بلبط هواپیما

فال عطسه در ایام هفته

فال عطسه در ایام هفته
فال عطسه در ایام هفته
 
بهترین فال و طالع بینی عطسه را در تالاب بخوانید.
 
 

تالاب

 

شنبه

 

۱شنبه

 

۲شنبه

 

۳شنبه

 

۴شنبه

 

۵شنبه

 

جمعه

 

7-6

 

روز خوب میگذرد

 

کمی صبر کن

 

روز بدی داری

 

 

یک خیال

 

خواب تو را می بیند

 

 

نامه دریافت میکنی

 

کمی صبر کن

8-7

 

مواظب کارهایت باش

 

امروز خوشحالی

 

همان می آید

 

مواظب دوستانت باش

 

درموردت کنجکاوی میکند

 

دیدارغیر منتظره

 

فامیل میشوید

9-8

 

مطمئن باش دوستت دارد

 

دیدار

 

زدست۱ نفر ناراحت می شوی

 

دررویایی هستی ولی نمیدانی

مغرورنباش

 

جوابش رابده

 

زیبایی امامغرور

10-9

 

خوشحالی

 

می خواهد تو را ببیند

 

به تو فکرمیکند

 

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

 

اتفاقی برایت می افتد

 

صحبت مهمی میشود

 

به مسافرت میروی

11-10

 

نامه دریافت میکنی

 

باتوصحبت میکند

 

دیداربا کسی که دوستش داری

 

با او رابطه برقرار میکنی

 

هرگز فراموشت نمیکند

 

دوست دارد تو را ببیند

با او رابطه برقرار میکنی

12-11

دعوا میکنی

 

دوستت دارد

به تو می اندیشد

 

از خوابی وحشت داری

به تو فکر میکند

 

دیدار

اولین عشقش هستی

13-12

دیدار

 

مواظب خودت باش

به آرزویت میرسی

 

غمگینی

هوشیار باش

 

خبر خوش

صحبت درباره توست

14-13

دیدار با کسی

 

به گذشته فکر کن

به آرزوهایت میرسی

 

بیش از حد کنجکاوی

به تو احترام میگذارد

 

دلت پیش اوست

به میهمانی میروی

15-14

یک اتفاق بد

 

زیبا به نظر می رسد

طرفداری از تو

 

فامیل میشوید

به حرف مردم اعتماد دارد

 

دوستت دارد

عاشق او میشوی

16-15

مهربانی می بینی

 

عجله در دوستی داری

یک سختی در راه داری

 

به زیبائیت نناز

از تو خوشش می آید

 

اذیتش نکن

او را میبینی

17-16

یک روزخوب و عالی

 

در کارهایت کمی ناراحتی

دوستت دارد

 

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

درست فکر کن

 

بعدازظهر خوشی داری

مطمئن باش اولین عشقشی

18-17

به تو قکر میکند

 

در کارهایت به تو کمک می کند

صحبت در مورد توست

 

دیدار با کسی که دوستش داری

یک خبر جدید

 

مواظب اوقات باش

خیانت کار نباش

19-18

برای او ارزشمندی

 

صبور باش

ازدواج

 

نامه ای دریافت میکنی

دوست عزیزت می آید

 

تو را دوست دارد و نمیدانی

ازدواج

20-19

کمکش کن

 

منتظر باش

تهدید

 

منتظری

در تکاپویی

 

هیچ اتفاقی نمی افتد

درد دل می کنی مراقب باش

21-20

دیدار غیر منتظره

 

خیانت می کنی

کسی که سالها اورا ندیده ای

 

به فکر فردا باش

بعدازظهر خوشی داری

 

به کارهایش فکر کن

در رنج و سختی قرار می گیرد

22-21

درباره تو صحبت میکند

 

صحبت در مورد توست

یک شب ترسناک

 

مضطربی

صحبت درباره توست

 

خیانت کار نباش

کمی درباره خودت فکر کن

23-22

درباره تو صحبت کرده

 

به رفتارت اهمیت می دهد

یک اتفاق خوب

 

کسی راجع به تو حرف می زند

منتظر کسی هستی

 

دیدار

به حرف مردم اهمیت نده

24-23

در خواب تو را می بیند

 

خواب خوشی می بینی

خوابهای خوش

 

به فکرت می رسد

ازدواج

 

خوش بختی

مواظب خودت باش