talab

کاربران آنلاین : 21
register
اس ام اس های طنز و جدید تصاویر دیدنی و جالب آرایش و زیبایی زنان پیش بینی وضعیت آب و هوا طالع بینی

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]

:: جدید ترین مطالب

[ مشاهده همه ]
  • تالاب
  • خبر
  • پیامک
  • لاغری
  • طنز
  • آشپزی
  • همسرداری
  • کودکان
  • آرایشی
  • دیدنیها

زندگینامه فرهنگ مهر پرور

تعداد بازدید : 173
زندگینامه فرهنگ مهر پرور

فرهنگ مهر پرور متولد 1324درتهران پس ازاخذدیپلم به فرانسه رفت ودوره ای دوساله رادهنر تئاتر گذراند وبه ایران بازگشت وی مجموعه های تلویزیونی برای کودکان ونوجوانان رااجرا کرد وی درسالهای 1353-1352به استخدام رادیو درآمد وتاهنگام مرگ درسال 1373به فعالیت ادامه داد. وی پس ازانقلاب دربسیاری فیلم های سینمایی نیز به ایفای نقش پرداخت که عمدتا کمدی بوده اند.گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش : بازیگریاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : استاد فرهنگ مهر پرور درسال1324ه.ش. درشهر تهران قدم به عرصه وجود نهاد .تحصیلات رسمی و حرفه ای : فرهنگ مهر پرورودرفعالیت هنری اشت درزمینه تئاتر راازنوجوانی باجرای نمایش های مدرسه ای آغازکرد وپس ازپایان تحصیلات متوسطه آن راجدی گرفت وبه فرانسه رفت تایک دوره دوساله تئاتر رابگذراند. وپس ازبازگشت به ایران به عنوان بازیگرآغازبه کار کرد.خاطرات و وقایع تحصیل : گذراندن دوره دوساله تئاتر درفرانسه برای استاد فرهنگ مهرپرور درشکل دهی به شخصت هنری وی تاثیر عمینق داشته است.فعالیتهای ضمن تحصیل : استاد فرهنگ مهر پرور به مطالعه وتماشای آثارفیلم نامه ونمایشنامه ها وفیلمه وتئاترهاعلاقه خاصی داشته است.استادان و مربیان : استادفرهنگ مهر پرور دروه دوساله ای درزمینه هنر تئاتر رادرفرانسه گذرانده است.وقایع میانسالی : استاد فرهنگ مهر پرور پس ازبازگشت ازفرانسه دربرنامه های مختلف تلویزیونی کودک ونوجوان به اجرای نقش پرداخت درسالهای 1353-1352به استخدام رادیو درآمد وفعالیت های رادیویی رااغازکردکه تاهنگام مرگ ادامه داشت. وی پس ازانقلاب به بازیگری درسینما روی آنوردودربسیاری فیلم های بازی کرده است.زمان و علت فوت : استاد فرهنگ مهر پرور در14شهرویور ماه 1373درتهران درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : فرهنگ مهر پرور دراصل بازیگر مجموعه ها ی تلویزیونی ورادیویی بوده استاما پس ازانقلاب اسلامی به بازیگری درسینما نیز روی آورد.فعالیتهای آموزشی : سبک وسیاق استاد دربازیگری درمجموعه های تلویزیونی مربوط بهگروه کودک ونوجون مورد تقلید بسیاری ازهنرمندانبعد دراین زمنیه واقع شد.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : فرهنگ مهر پرور به مطالعه ونمایشنامه ها وفیلمنامه ها ونیز تماشای فیلم وتئاتر علاقه بسیاری داشت.آرا و گرایشهای خاص : فرهنگ مهر پرور گردجه آثارزیادی درمجموع های تلویزیونی گروه کودک ونوجوان داشته است. اما درفیلم های داستانی سینما نیز به ایفای نقش هایی موفق می پرداخت.چگونگی عرضه آثار : آثار فرهنگ مهر پرور ازطریق صد اوسینماوسینماهای سراسر ایران منتشر شده است.
 
آثار :    &nbsp1  ، شتر وپنبه دانه 1371     &nbsp2  آتش پنهان 1369     &nbsp3  آخرین لحظه 1367     &nbsp4  اورنگ     &nbsp5  بچه ها بچه ها     &nbsp6  دزدعروسکها 1368     &nbsp7  سفرجادویی 1369     &nbsp8  صعود1366     &nbsp9  عبور ازغبار1368     &nbsp10  مجموعه تلویزیونی هزاردستان 1358-1366     &nbsp11  مهرنگ وصبح جمعه باشما     &nbsp12  هزربرگ وهزاررنگ 1367     &nbsp13  همسایه های روبرو 1372     &nbsp14  هی جو1367

پربازدید هفته
پربازدید ماه

زندگینامه بزرگان