مجتمع فنی تهران

قاصدک 24

فروش خودرو

درمان هموروئيد
مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

فروش خودرو

زیبایی بهروز

جذابیت

حتما می‌توانی اگر مثبت اندیش باشی !

مجموعه : رازهای موفقیت
تاریخ انتشار : 16 نوامبر 2016
حتما می‌توانی اگر مثبت اندیش باشی !

حتما می‌توانی!

 
– اگر تو باوری داشته باشی، دست از جست و جو برمی‌داری؛ اگر باوری داشته باشی گمان می‌کنی که از قبل می‌دانی.

 

– انسان برای برخورداری از شادی باید خودش را باور کند.

 

– شما نمی‌توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید، چه باور داشته باشید که این خشمی به جاست یا نه. رابطه میان روح( انسان) و خدا بر اساس عشق است و جایی که عشقی پاک است، هیچ جایی برای هیچ نوع خشمی وجود ندارد.

 

– خوش بین باشید اما خوش‌بین دیر باور.

 

– وقتی باور داری که می‌توانی، حتما می‌توانی!

 

– باور خود را در عملکردتان پیاده کنید.

 

– هر آنچه که باید، انجام بده و به تحقق آرزوهایت ایمان داشته باش؛ هر آنچه که باشند.

 

– کسانی که به توانایی‌های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده‌ی چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آنها پیروز شوند نه به شکل تهدیدهایی که باید از آنها دوری گزینند.

 

– به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه‌ای به آنها بیندیشید که گویی به زودی رخ می‌دهند.

 

– ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می‌شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند.

 

– ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می‌کند.

 

– جهان فقط چیزهایی را به ما می‌دهد که باور داریم می‌توانیم داشته باشیم.

 

– مادامی که خود را باور دارید، می‌دانید چگونه زندگی کنید.

 

– به کسی که حقیقت را جستجو می‌کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است، شک کن.

 

درمان ریزش مو

جدیدترین مطالب سایت

درمان ریزش مو