مجتمع فنی تهران

قاصدک 24

فروش خودرو

درمان هموروئيد
مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

فروش خودرو

زیبایی بهروز

جذابیت

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

مجموعه : اس ام اس فلسفی
تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2016
اس ام اس فلسفی و پرمعنی

عجله داشتم
تند تند راه میرفتم
محکم ب چیزی خوردم
آدم بود !
منتظر بودم بگوید کوری؟؟
دستش را به طرفم دراز کرد
با من دست داد …
لبخندی زد
به گمانم انسان بود

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

نعمت آسمان فقط باران نیست
گاهی خدا دوستی را نازل میکند به زلالی باران

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

اگر میخواهید خوشبخت شوید زندگی را به یک هدف گره بزنید ….
نه به افراد و اشیا…

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

همه ی آدمهای مجازی
مجازنیستند ,
فاصلتون راحفظ کنید

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

“هست”را اگر قدر ندانی بود “میشود
چه تلخ است که “هست کسی, بود “شود

.

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

 

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند…

 .

اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پرمعنی

.

دیـروز ما زندگی را به بازی گرفتیم !
امروز ، او مارا !
فردا؟

 

درمان ریزش مو

جدیدترین مطالب سایت

درمان ریزش مو